GSM-massage

Genuin Svensk Massage


Massagen jag utövar heter GSM och står för Genuin Svenskmassage. Det är en djupgående och effektiv massageform som kan liknas vid idrottsmassage. Den ger ett direkt och långverkande resultat både på den ytliga och djupa muskulaturen. Massagen används på både sjuka och friska hundar för att motverka korta och strama muskler. Massagen består av tre moment:Provokation av muskeln

Töjning av muskeln

Dränage av muskelnDetta innebär att man provocerar muskelvävnaden så att blodgenomströmningen ökar, drar isär muskelfibrerna och därefter ger ett dränage som ger kroppen möjlighet att rensa ut slaggämnen och överflödig vävnadsvätska eller ödem. Så kroppen ges möjlighet att läka eventuella skador.


Varför hundmassage?

Hundmassage kan ges för att skapa välbefinnande för hunden och för att förebygga skador genom att muskler hålls spänningsfria. Genom ökad boldcirkulation går läkningsprocessen i skadade muskler snabbare och musklerna behåller lättare sin smidighet då bindväv som bildas i skadade och orörliga muskler minskar vid massage.


Med massage minskar hunden sin stelhet, träningsvärk, smärta och svullnader. Man förebygger Ischiasbesvär, ledproblem orsakat av spända muskler samt rygg och nackproblem. Genom att låta sin hund få massage hjälper man den att öka sin prestationsförmåga och denns rörlighet. Hunden får mer energi och en snabbare återhämtning.

Även hundens hud och päls blir bättre av massage.


Massage har liksom hos människan en mycket rogivande effekt på hunden och kan hjälpa överaktiva hundar att bli lugnare.

Dagens hundar utsätts för allt mer fysiskt krävande aktiviteter och kräver allt mer förebyggande vård.