Canineopat

Canineopat är en skyddad yrkestitel som tilldelas hundfysioterapeuter som är utbildade vid UPH (utbildningscentrum för professionell hund, häst och humanvård).

Utbildningen är kvalitetssäkrad och var tredje år måste alla terapeuter avlägga ett praktiskt och ett teoretiskt prov för att få behålla sitt certifikat.


UPH står för kvalitetssäkrande av terapeuter inom hästutbildning, hundutbildning samt humanutbildning. Vårt mål är att fackkunnigt folk med förtroende ska kunna vända sig till av UPH utbildade elever och få adekvat behandling. Våra utbildningar är under statlig tillsyn, sk KU-Utbildningar; Canineopat, Equiopat samt Friskvårdskonsulentutbildningarna.”
Canineopat utbildningen är heltidsstudier under 1 år. Nedan står kort beskrivet vad som ingår i utbildningen. 


Anatomi och fysiologi


- Invärtes anatomi; omfattar kroppens byggnad och inre funktioner.

- Osteologi; detaljerade studier om djurets skelett, leder, byggnad och funktion.

- Myologi; omfattar skelettmuskulaturens ursprung, fäste och funktion.


Biomekanik

- Kunskaper i rörelseförmåga och aktionspotential. Orsaksdiagnostik kopplad till kroppens rörelseapparat orsakad av muskulära dysfunktioner. Kroppsmedvetenhet.


Rehabilitering

- Posttraumatisk, postoperativ vård med inriktning på återanpassning och rehabilitering.

Behandlingsmetoder. 


Praktik


- Teoretisk samt praktisk kunskap i Genuin Svensk Hundmassage. 


Patologi

- Grundläggande sjukdomslära.


Näringslära


- Grundläggande kunskaper i samverkan med människan.


Etologi

- Grundläggande kunskaper i hundens beteende i flock, som enskild individ samt i samverkan med människan.

Canineopat